DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Podmínky Klientského účtu

Klientský účet, bude jen pro zákazníky, kteří souhlasí s následujícími podmínkami:

- k registraci stačí identifikační údaje zákazníka s emailovou schránkou, platným telefonním kontaktem a adresou bydliště (sídla společnosti), k nepovinným údajům může patřit číslo účtu pro bezhotovostní platební transakce či další telefonické kontakty

- o registraci může zažádat fyzická osoba (občan) starší 15 let a nebo právnická osoba (na základě přiděleného IČO)

- změnu emailové adresy, kontaktu a adresy zákazník ohlásí neprodleně, o zaregistrování změny bude zpětně v co nejkratším možném termínu informován emailem, pokud zákazník změnu neohlásí, vystavuje se stornu Klientského účtu

- storno Klientského účtu proběhne zákazníkovi, který po dobu 3 kalendářních měsíců nevyužije naše služby, 2 týdny před vypršením bude informován na email, týden před vypršením jak na email, tak sms zprávou na evidované číslo. Zbývající částku na kontě po vypršení však vyplatíme pouze na uvedenou adresu sídla nebo účet (upřednostňujeme účet) s odečtením nákladů na zaslání = přirážkou dle ceníku za poštovní poukázku nebo 15 Kč pro bezhotovostní platební styk.

- ten, kdo se bude chovat proti zásadám naší společnosti nebo nebude po urgencích schopen prokázat dorovnání mínusového konta, dostane upomenutí s časovou lhůtou, pokud ani poté nesjedná nápravu, jeho údaje spolu s důvody zde zveřejníme a máme právo jeho účet zde zrušit (zejména půjde- li o permanentně podnapilého klienta, neschopnosti doplatit za služby a nebo kdo šíří nepravdy naši společnosti přitěžující)

- zákazníkem ať již s Klientským účtem, či bez něj, se rozumí osoba, která je starší 15 let a je oprávněna jednat za sebe či za společnost

- na jednotlivý Klientský účet je možné vázat libovolný počet osob, jakákoliv uvedená osoba s platným dokladem totožnosti (OP, Pas apod.) starší 15 let uvedená v Klientském účtě má právo s tímto nakládat, zároveň však zodpovídá rovným dílem s dalšími uvedenými, všichni dohromady mohou také na svůj účet získávat i další anonymní zakázníky, za které však ručí. Ke stornu účtu postačí jediná uvedená osoba, ostatní na něm uvedené budou vyrozuměni emailem

- na kontaktní email může zákazník dostávat reklamní sdělení, akce naši společnosti, případně našich partnerů, zasílání reklamních sdělení má právo zákazník samozřejmě zrušit

- zákazník si svůj účet může přednabít libovolnou částkou, může si jej i pravidelně navyšovat, přitom bude na email 2x do měsíce informován o zůstatku

- samozřejmostí pro zákazníka bude doklad nejen o provedeném nákupu, ale i za služby

- máme právo provádět služby i pro několik zákazníků současně s ohledem na efektivitu služeb, ale zároveň dbáme i na jejich diskrétnost, v případě nákupu pro více zákazníků v jedné prodejně vypíšeme každému z nich Paragon zvlášť

- zákazník má pochopitelně právo kdykoli si svůj Klientský účet zrušit, konto, které nebude vyčerpáno, vyplatíme osobně v hotovosti a nebo poštovní pokázkou nebo na účet s odečtením nákladů

- zákazník s Klientským účtem bere na vědomí, že s jeho daty bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, má právo odmítnout zasílání nabídek našich partnerů

- naši adresu obdrží zákazník společně s osobním přiděleným číslem svého Klientského účtu